E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať

Rodinné archívy, pivnice, či staré povaly ešte stále ukrývajú množstvo zaujímavého materiálu. Pre niekoho ide len o staré, bezvýznamné veci, pre iných však majú nesmiernu či už výpovednú, alebo historickú hodnotu. Oravskému múzeu sa vďaka Fondu na podporu umenia podarilo získať pozostalosť Jána Brodňanského (16.10.1910 – 12.1.1997), ktorá pozostáva z hodnotných, doposiaľ komplexne nepublikovaných textových materiálov, negatívov, fotografií a iných predmetov, ktoré nadväzujú na dejiny ochotníckeho divadla, archeológiu, lokálnu históriu a speleológiu.

BrodňanskýJán Brodňanský bol dolnokubínsky rodák, ktorý sa aktívne zapájal do kultúrnospoločenského života svojho rodného mesta, aktivizoval sa v divadle, spevokole, histórii, pri ochrane prírody a speleologickom výskume. V rokoch 1970 až 1974 pracoval Ján Brodňanský ako externý pracovník – fotograf v Oravskom múzeu. Je považovaný za jedného z najlepších fotodokumentátorov vývoja prírody a spoločnosti na území Oravy v 20 storočí. Pomocou reprodukcie starých fotografií (obrazov), ako aj vlastnej fotodokumentácie zachytil zmeny v meste Dolný Kubín od 19. storočia, do roku 1987. Je autorom veľkého množstva fotografií nachádzajúcich sa vo fondoch Oravského múzea ako aj desiatok fotografií s tematikou jaskyniarstva, ochrany prírody, histórie a krajinárstva. Mnohé z nich boli uverejnené v časopisoch Krásy Slovenska, Slovenský kras, Nová Orava, Vysoké Tatry a v rôznych monografiách a turistických sprievodcoch.

Z poverenia Štátneho archeologického ústavu v Nitre a Oravského múzea uskutočnil Brodňanský niekoľko archeologických výskumov na Orave. Zaujímavé sú tiež jeho archeologické nálezy v oravských jaskyniach. Od roku 1955 pracoval ako konzervátor pre neživú prírodu Oravy. Bol členom v rôznych horolezeckých, skalolezeckých a speleologických spolkoch. Ako člen speleologickej odbočky Zemepisnej spoločnosti SAV v Liptovskom Mikuláši uskutočňoval speleologickú činnosť pri Múzeu slovenského krasu, za čo získal v roku 1979 Zlatú plaketu ZASLÚŽILÝ JASKYNIAR. Svoje predošlé skúsenosti z archeológie a skalolezectva, ďalej rozvíjal pri prieskume jaskýň a vytvoril archív oblastnej speleologickej skupiny. Jeho ručné náčrty a mapy sú platné aj v dnešnej digitálnej dobe. Od roku 1960 bol členom Zboru ochrancov prírody na Orave, Aktívu pamiatok a ochrany prírody a od roku 1976 člen výboru SZOPK. Na základe jeho speleologických výskumov Brestovskej jaskyne bola táto už od roku 1960 navrhnutá na ochranu. Na Okresnej konferencii SZOPK dňa 29.5.1979 bol zvolený za čestného člena SZOPK.

Jeho všestrannosť sa prejavila i v iných oblastiach kultúrnospoločenského života. V rokoch 1935 až 1956 bol členom ochotníckeho divadelného súboru a zároveň autorom rozsiahlej dokumentácie a kroniky divadelníctva v Dolnom Kubíne. Dňa 26. októbra 1995 bol ocenený veľký prínos Jána Brodňanského pri poznávaní histórie a rozvoji mesta Dolný Kubín, keď mu bolo udelené Čestné občianstvo mesta Dolný Kubín.

Vďaka projektu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sa Oravskému múzeu podarila akvizícia rozsiahlej pozostalosti po Jánovi Brodňanskom, ktorá obsahuje vysoko hodnotný materiál mapujúci ochotnícke divadlo v Dolnom Kubíne, históriu, archeologické aktivity na Orave v 20. storočí a speleológiu, čím sa významne obohatil zbierkový fond.

 

Autor: admin

Foto: OM POH

Kto je online?

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný Kubín